Servei de manteniment legal per instal·lacions industrials

 

Al Departament d’Enginyeria legal per a la Indústria de DAUNIS considerem que és molt important tenir un control sobre el cicle legal de les instal·lacions industrials. Una correcta gestió de la documentació com; els certificats, registres i projectes tècnics, ens permet preparar i tenir traçabilitat de cara a les futures inspeccions o auditories per oferir als nostres clients la tranquil·litat de l’acompliment de la normativa.


1. L’enginyeria legal, Cada vegada més de moda?

Totes les activitats que es realitzen en un local, indústria o centre logístic, disposen per poder realitzar la seva funció d’una sèrie d’instal·lacions que permeten la generació de:
Aigua, Electricitat, Gas, Aire comprimit, Gasos a pressió, Ventilació, Climatització, Calefacció, Fred industrial, Magatzem de producte químic …
Sense perdre de vista aquelles instal·lacions que són d’obligada existència per complir amb la protecció contra incendis, ni les derivades de les anteriors, com ara; Tractament de Legionel·la, Focus de combustió, etc …
I sabent que totes elles són necessàries per complir els criteris urbanístics i de llicències d’activitat que necessita cada ajuntament en particular!

Cadascuna de les instal·lacions industrials indicades anteriorment disposa d’una normativa, Reial decret, reglament, norma UNE, Codi o necessitat legal que és obligatori complir per trobar-nos dins de la legalitat.

Des de fa un temps han sorgit diferents disciplines que es troben enfocades a aquestes instal·lacions i la gestió de les mateixes: Auditories internes, Normes ISO, noves consideracions energètiques, OCA’S, ECA’S i una major pressió dels organismes competents d’inspecció (ajuntaments i similars).

I això genera una necessitat en el client final de disposar de “alguna cosa més” que una simple instal·lació.

És aquí on l’enginyeria legal ens permet disposar d’una gestió completa i sistemàtica del cicle vital de les instal·lacions donant resposta a les exigències actuals.


2. El cicle vital de les instal·lacions industrials

Cadascun dels intervinents en la gestió d’un equip o d’una instal·lació ha de presentar una sèrie de documentacions pròpies de la seva intervenció i que seran acumulades pels clients finals.
Es genera llavors una ingent quantitat de documentació legal i per tant comporta un gran treball de control i seguiment.

Cada vegada més el client pretén disposar d’un treball “Tancat” o d’una externalització d’aquests treballs per poder assegurar que està sempre dins el marc legal i evitar pèrdues intermèdies.

Cada intervinent ha de disposar d’una sèrie de documentacions que han de ser acumulades i mantingudes durant la vida útil de l’equip fins a la seva baixa legal com a equip / instal·lació industrial.


3. Les nostres guies tècniques sobre requisits legals


Les nostres guies tècniques sobre requisits legals
DAUNIS disposa d’una guia tècnica que ens permet ajudar-te a conèixer tots els requisits legals de les instal·lacions d’equips a pressió i fred industrial, sol·licita-la al nostre Departament Comercial.


 

Publicat el Categories Aire comprimit i Compressors, Indústria
Utilitzem cookies per personalitzar la teva experiència. Si segueixes navegant estaràs acceptant el seu ús. Més informació.