Galeria casos d’Èxit

A CONTINUACIÓ VEURÀS ELS NOSTRES PROJECTES MÉS RECENTS

En Daunis obtindràs solucions que van des de la renovació, ampliació o millora de les teves instal·lacions Industrials fins a la realització de projectes ‘clau en mà’ sota una estricta supervisió tècnica de la mà d’enginyers professionals i un enfocament basat en l’eficiència energètica. Les principals aplicacions són per a instal·lacions d’aire comprimit, bombament, gasos inerts, recuperació d’energia, calor i fred industrial, tractament de l’aigua…

Aire Comprimit (7)Veure tots


Companyia líder en productes de plàstic flexible, renova la sala de compressors d'aire (Ref. 2277-3)

Veure més

Important empresa industrial instal·la un sistema d'acondicionament de temperatura d'aire a pressió (Ref. 4082)

Veure més

Rehabilitació integral de sala compressors per a un grup tecnològic global (Ref. 6089)

Veure més

Implantació integral d'un sistema d'aire comprimit en planta de nova creació amb 3.800 mts. lineals de canonades (Ref. 2721)

Veure més

Muntatge de la sala de compressors i instal·lació de xarxa de canonades d'alumini TRANSAIR per aire comprimit en un nou centre logístic de 163.000 m2

Veure més

Disseny i execució d'una nova instal·lació d'aire comprimit per a planta productiva de nova construcció (Ref. 7432)

Veure més

Subministrament d'energies auxiliars a nova planta sector auxiliar de l'automòbil. Aigua de refrigeració, aigua calenta, aire comprimit i escomesa de gas (Ref. 2052)

Veure més

Compressors d'aire exempts d'oli (3)


Firma del sector químic implementa un sistema de generació i tractament d'aire comprimit optimizant energéticament el seu sistema al voltant d'un 40% amb compressor Nirvana i assecador HOC (Ref. 2937)

Veure més

Important indústria alimentària renova la sala de compressors d'aire íntegrament per una sala 100% exempta d'oli (Ref. 2519)

Veure més

Implantació d'aire comprimit exempt d'oli per mitigació en indústria del sector bioquímic (Ref. 34)

Veure més

Aigua freda per a procés industrial (6)Veure tots


Industria alimentària especialista en producció de galetes, millora el cost d'operació del seu sistema de generació d'aigua refrigerada obtenint un significatiu estalvi (Ref. 7801)

Veure més

Substitució d'una refredadora d'aigua per una nova de la marca PARKER (Ref. 2277)

Veure més

Indústria paperera especialista en la fabricació d'embalatges de cartró ondulat renova tota la xarxa interior de distribució d'aigua (Ref. 7931)

Veure més

Companyia líder en productes de plàstic flexible, renova el sistema principal de refrigeració d'aigua per a processos (Ref. 2277)

Veure més

Important indústria d'impressió implanta un sistema de refrigeració amb aigua inertitzada i bombes ATEX (Ref. 388-3)

Veure més

Subministrament d'energies auxiliars a nova planta sector auxiliar de l'automòbil. Aigua de refrigeració, aigua calenta, aire comprimit i escomesa de gas (Ref. 2052)

Veure més

Aigua calenta per a procés industrial (4)


Companyia líder en productes de plàstic flexible, renova la caldera per a processos (Ref. 2277-2)

Veure més

Instal·lació de caldera de 270 KW per a aigua de procés industrial (Ref. 7432)

Veure més

Companyia líder en components electrònics renova el sistema d'escalfament per a la zona de banys galvànics (Ref. 1160)

Veure més

Subministrament d'energies auxiliars a nova planta sector auxiliar de l'automòbil. Aigua de refrigeració, aigua calenta, aire comprimit i escomesa de gas (Ref. 2052)

Veure més

Sistemes de bombeig (4)


Companyia líder en productes de plàstic flexible, renova el sistema de bombament d'aigua de cabal variable (Ref. 2277-4)

Veure més

Bombes energèticament eficients per a zona d'injecció de plàstics (Ref. 3119)

Veure més

Important indústria d’impressió implanta un sistema de refrigeració amb aigua inertitzada i bombes ATEX (Ref. 388-1)

Veure més

Bombes dosificadores alimentades per placa fotovoltaica (Ref. 2443)

Veure més

Climatització en la indústria (2)


Fabricant de maquinària climatitza la nova planta de producció amb dos chillers de 246 KW (Ref. 2850)

Veure més

Estalvi d'un 30% en consum energètic gràcies a la renovació integral del sistema de climatització d'un concessionari de 10.000 m2 a Barcelona (Ref. 1537)

Veure més

Tractament de l'aigua (3)


Més de 12.000 €/any d'estalvi en sal i aigua amb els dos descalcificadors industrials HVD CILLIT per a 150 m3/h (Ref. 617)

Veure més

Compañia líder en productos de plástico flexible, renueva su sistema de tratamiento de agua para procesos (Ref. 2277-1)

Veure més

Important indústria d’impressió implanta un sistema de refrigeració amb aigua inertitzada i bombes ATEX (Ref. 388-2)

Veure més

Aplicacions especials (3)


Disseny 3D d'un banc de proves, construcció i muntatge (Ref. 7432)

Veure més

Important indústria de components electrònics per a automoció integra en el seu procés productiu un sistema per a autoabastiment de nitrogen (Ref. 7738)

Veure més

Suportació modular de la marca WALRAVEN amb perfileria per a càrregues pesades per Aerotermos (Ref. 2850)

Veure més
Utilitzem cookies per personalitzar la teva experiència. Si segueixes navegant estaràs acceptant el seu ús. Més informació.