Què és un certificat d’estalvi energètic (CAE)?

En Daunis subministrem productes industrials que poden ser susceptibles de beneficiar-se dels CAE, com a compressors d’aire, refrigeradores d’aigua, calderes industrials, sistemes de bombament…

Per això en aquest post t’explicarem què és un CAE, quins són els requisits per a aconseguir-los i com poden beneficiar a empreses industrials.

A més, nosaltres et donarem suport en el procés de sol·licitud d’un CAE amb la nostra empresa verificada com a Subjecte Delegat.

ÍNDEX

1. Què és y com funciona un certificat d’estalvi energètic (CAE)?

2. Productes i serveis industrials beneficiats pels CAE. 

3. Exemple CAE de compressor d’aire Ingersoll Rand.

4. Procés per sol·licitar un CAE.

5. Agents que intervienen en el sistema.

6. Normativa CAE (Reial decret 36/2023).


1. Què és y com funciona un certificat d’estalvi energètic (CAE)?

Un Certificat d’Estalvi Energètic (CAE) és un document electrònic que garanteix que, després de dur a terme una actuació d’eficiència energètica, s’ha aconseguit un nou estalvi d’energia final equivalent a 1 kWh. D’aquesta manera, si s’escomet una actuació que implica un nou estalvi anual de 500 kWh, es podran obtenir 500 CAU.

Aquest instrument permet monetitzar els estalvis energètics, recuperant part del cost de les inversions en eficiència energètica (canvi d’il·luminació, millora de l’aïllament tèrmic, renovació d’equips industrials o domèstics, etc.), ja que l’usuari final podrà rebre una contraprestació si ven els estalvis obtinguts per a la seva posterior certificació mitjançant el Sistema de CAE.
 

Com funcionen?

 1. Les empreses energètiques inverteixen o paguen perquè es realitzin unes mesures d’estalvi energètic dins d’un catàleg d’actuacions en diferents àrees, des de millores en la climatització dels edificis o la il·luminació, a inversions en mobilitat sostenible o optimització i millora de processos industrials.
 2. Després d’executar alguns d’aquests projectes, l’empresa responsable presenta uns resultats davant un verificador independent, que els valguda i registra en el Registre Nacional de CAE, una plataforma del Ministeri. Aquests projectes permetran a les empreses obtenir els Certificats d’Estalvi Energètic o CAE (1 CAE = 1 kWh estalviat) atorgats per les CC.AA.
 3. Les empreses poden acumular CAE que es “canvien” com a accions per a aconseguir els seus objectius d’estalvi energètic. D’aquesta manera, es redueix la quota anual amb la qual contribueixen al FNEE.
 4. Els certificats o CAE es podran comprar i vendre, permetent que altres empreses obligades a aportar al fons comú puguin adquirir-los i així liquidar les seves obligacions de contribució.

media-Screenshot_5

2. Productes i serveis industrials beneficiats pels CAE. 

Amb aquestes lleis es pretén augmentar la inversió en tecnologies eficients i sistemes d’estalvi, perquè les empreses poden treure partit de la compra d’aquest estalvi, d’una banda i els consumidors estalviar en les seves factures d’energia. El consumidor final veurà que la seva inversió és rendible en menys temps, en escurçar-se els terminis, però sempre que aposti per tecnologies ja madures i realment eficients.

En Daunis podem ajudar al fet que els nostres clients rebin beneficis amb les CAE en els següents productes i serveis:

Sector industrial:

 • Substituir caldera de combustió existent per bomba de calor.
 • Substitució de generador per a climatització per bomba de calor.
 • Substitució de bomba d’alta pressió per una bomba de pistons axials.
 • Substitució de compressor per a instal·lació frigorífica.
 • Substitució o reemplaçament de compressor d’aire per un més eficient.
 • Substitució de cremador modulante de caldera de combustió de gas.
 • Substitució de motors elèctrics d’inducció.
 • Recuperació de calor d’un o diversos compressors per a ús de calefacció.
 • Reforma, substitució o nova instal·lació de planta refrigeradora de processos d’alta eficiència.
 • Central frigorífica d’alta eficiència amb sistemes de refrigeració directa.
 • Unitat condensadora d’alta eficiència.
 • Millora de l’aïllament de canonades i superfícies planes d’instal·lacions i equips utilitzats en processos industrials per a temperatures de més de 60 °C.

Sector terciari

 • Substitució de generador de climatització per bomba de calor aire-aire, aire-aigua o aigua-aigua.
 • Substituir caldera de combustió existent per bomba de calor.
 • Substitució de compressor per a instal·lació frigorífica.
 • Substitució de cremador modulante de caldera de combustió de gas.
 • Sistema d’automatització i control per a edificis del sector terciari (BACS1).
 • Nova implantació, substitució o ampliació d’instal·lació tèrmica en un edifici i piscina amb tecnologia solar tèrmica.
 • Reforma, substitució o nova instal·lació de planta refrigeradora de processos d’alta eficiència.
 • Central frigorífica d’alta eficiència amb sistemes de refrigeració directa.

  Per a més informació, deixem un enllaç al Podcast de Certifica en el qual podem aprendre sobre com funciona el procés de verificació CAU.

3. Exemple compressor Ingersoll Rand

En aquest cas et presentem tres exemples proporcionats per Ingersoll Rand de càlculs i imports rebuts en CAE.

4. Procés per sol·licitar un CAE

Les actuacions que s’hagin executat a partir del 26 de gener del 2023 (inclòs) i que compleixin amb els requisits establerts per la Directiva d’Eficiència Energètica i per la resta de normativa seran susceptibles de generar CAE.

Solament podran sol·licitar l’emissió de CAE els subjectes obligats i els subjectes delegats, després d’haver obtingut prèviament un dictamen de verificació favorable emès per un verificador d’estalvi energètic per a l’actuació o actuacions corresponents a la sol·licitud.

En el nostre cas, Daunis col·labora amb una empresa verificada com a Subjecte Delegat acreditat i independent en el nou mercat de Certificats d’Estalvi Energètics, que s’encarregarà de sol·licitar CAE per als nostres clients.  

El Subjecte Delegat és una entitat que gestiona els estalvis de les empreses i els monetitza en CAE (Certificat d’Estalvi Energètic). D’aquesta manera, l’ingrés és immediat una vegada comprovat que compleix amb les mesures incloses en la regulació.

5. Agents que intervenen en el sistema

Subjectes obligats: són les empreses energètiques que estan obligades a aconseguir una quantitat d’estalvi energètic a l’any. Aquestes empreses poden complir la seva obligació pagant al Fons Nacional d’Eficiència Energètica o bé liquidant CEU (que generin elles mateixes o que aconsegueixin en el mercat).

Subjectes delegats: són empreses que poden ajudar els subjectes obligats a aconseguir CAE, comprometent-se amb aquests a liquidar una quantitat determinada de CAE en el seu nom cada any. Per exemple, DELCAE, empresa esmentada en el punt anterior.

Propietari de l’estalvi: originalment, és la persona que ha dut a terme la inversió d’una actuació d’eficiència energètica susceptible de generar estalvis transformables en CAE. En el nostre cas, els clients de Daunis que hagin realitzat alguna de les reformes,
substitucions o millores incloses en el punt 2.

Verificador d’estalvi energètic: És l’entitat acreditada per ENAC que revisa que l’actuació s’ha realitzat, que la documentació és correcta i que s’han aconseguit els estalvis d’energia declarats.

Així mateix, podrà haver-hi intermediaris que treballin per a la resta dels agents, com per exemple empreses instal·ladores o d’enginyeria, com Daunis.

6. Normativa CAE (ReIal decret 36/2023)

Per a més informació, deixem a disposició enllacis a tots els documents rellevants proporcionats pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, així com un enllaç al seu web.

Publicat el Categories Indústria, Subvencions, Normativa
Utilitzem cookies per personalitzar la teva experiència. Si segueixes navegant estaràs acceptant el seu ús. Més informació.