Pots trobar material elèctric a Daunis?

Si, tenim material elèctric per complementar les teves instal·lacions de Calefacció, Aire condicionat i Fontaneria

A Daunis podràs trobar una gamma completa en material elèctric per dur a terme les teves instal·lacions amb èxit.

L’electricitat ve de la paraula grega élektron, el significat del qual en català és “ambar”.

Aquesta forma d’energia és indispensable per a les instal·lacions de tot tipus. Per al sector industrial, per exemple, les màquines han d’estar connectades al corrent elèctric de manera constant per a un funcionament correcte. El mateix passa amb la llum: sense ella regnaria la foscor total i seríem incapaços de desenvolupar el treball diari en instal·lacions amb poca il·luminació exterior.

A la immensa majoria dels espais de treball calen materials d’il·luminació i electricitat capaços de suportar tota la càrrega elèctrica que portarà l’energia a tota la instal·lació.

En aquest article del bloc parlarem sobre la gamma de material elèctric residencial, terciari i industrial més utilitzat pels instal·ladors professionals per dur a terme els seus projectes i instal·lacions.

Incorporem més gamma de material elèctric

En un espai de treball, ja sigui un polígon industrial o una oficina és molt probable que calgui instal·lar sistemes de calefacció, d’aire condicionat i de fontaneria, com un lavabo o rentamans.

Aquests sistemes han de comptar amb elements amb mecanismes, caixes de protecció i cablatge capaços de transformar, emmagatzemar i produir energia elèctrica sense complicacions. A més, han de ser aïllants per garantir la seguretat dels instal·ladors.

A Daunis treballem amb primeres marques que garanteixen que els materials són de bona qualitat per a la realització de qualsevol tipus d’instal·lació, ja sigui residencial, terciària o industrial.

Material elèctric i productes més comuns

Les solucions amb material elèctric per a instal·ladors professionals són variades. A més, hi ha un gran nombre d’alternatives disponibles en funció de les necessitats del client (i del tipus d’instal·lació per descomptat).

Per a localitzacions de climes freds i humits, un sistema de calefacció és absolutament necessari. Mentre que, per a espais tancats com una oficina, per exemple, a l’estiu és impossible estar sense aire condicionat o un sistema de renovació d’aire. Per aquesta raó, els productes i materials elèctrics existents són molt variats al mercat.

Com a distribuïdors oficials en grans marques de material elèctric, definim els tipus de solucions següents per a les instal·lacions que requereixen la producció d’energia elèctrica:

Caixes de protecció i comptadors

Una caixa de protecció, com indica el seu propi nom, és l’encarregada de protegir tots els elements que conformen l’alimentació de la instal·lació.

A Daunis tenim disponibles caixes de protecció i comptadors dissenyades per col·locar-les en llocs fixos de fàcil accés per als instal·ladors i per al client. Els interiors de les caixes de protecció han d’incloure tallacircuits fusibles capaços de tenir poder de tall per controlar tota la instal·lació des d’aquest lloc.

 • Caixes d’empotrar

Estan dissenyades per envans buits. La fabricació està composta per material termoplàstic d’alta resistència i lliure d’halògens. Els usos principals d’aquestes caixes són per a la derivació i secundàries al sector residencial, industrial i terciari. El muntatge d’aquestes caixes està configurat amb entrades de fàcil obertura per assegurar al moment una instal·lació ràpida. Aquestes caixes disposen de suports de fixació ràpida que garanteixen una perfecta subjecció als envans buits.

Marca habitual: Famatel

 • Caixes de superfície

Les caixes de superfície s’utilitzen per protegir el mecanisme elèctric com ara interruptors, endolls, reguladors de llum o interruptors de persianes.
Dissenyades per ser instal·lades en establiments del sector terciari i residencial. Cuiden al màxim tots els estàndards tècnics i de qualitat per oferir a l’instal·lador la màxima versatilitat i facilitat de muntatge i instal·lació.

Marca habitual: IDE

 • Caixes automàtiques de superfície

  Aquests quadres elèctrics serveixen per allotjar-hi magnetotèrmics, diferencials, relés, rellotges, etc. Fabricada amb materials lliures d’halògens que no produeixen gasos tòxics; en cas d’incendi no conté elements halògens com brom, fluor, iode i clor, i poden ser utilitzats de forma segura en espais públics com ara col·legis, hospitals, hotels, centres comercials, cinemes, etc.

Marca habitual: Scnheider, Famatel

 • Caixes per a comptadors

  Les caixes per a comptador estan dissenyades per suportar i protegir un comptador d’energia i els sistemes de protecció que es vulguin utilitzar per a una xarxa elèctrica interna. El seu disseny està pensat per evitar la manipulació no autoritzada del mesurador i facilitar la legalització de les domiciliàries, garantint una alta resistència i una durabilitat excel·lent.
  Resistents a la intempèrie, el disseny i la fabricació impedeixen les filtracions d’aigua al seu interior.

Marcas habituales: Schneider en polièster. Tapa transparent, tapa de muntatge i conjunt de tancaments (es ven per separat)

 • Caixa CGP 100 A ESQUEMA 7

  És una caixa de material aïllant que allotja a l’interior els elements de protecció de les línies generals d’alimentació d’una instal·lació elèctrica. La CGP connecta els punts de consum elèctric o clients a la xarxa de l’empresa distribuïdora, normalment en baixa tensió.

  A més de realitzar físicament la connexió, delimita la propietat i responsabilitat entre l’empresa distribuïdora i el client, i conté fusibles per evitar que avaries a la xarxa interior d’aquests s’estenguin a la xarxa de la distribuïdora i, per tant, que afectin altres clients.

  S’instal·len preferentment fora dels edificis a la zona més propera a la xarxa distribuïdora, a llocs de lliure i permanent accés. Quan la façana no afronti amb la via pública, la caixa general de protecció es situarà al límit entre les propietats públiques i privades.

  Marques habituals: Famatel, IDE.

  Magnetotèrmics

  Un magnetotèrmic és un aparell molt conegut pels electricistes. Aquest dispositiu es pot dir que es tracta d’un “protector” ja que interromp el corrent elèctric per evitar que els valors màxims de consum elèctric se sobrepassin.

  És el fenomen que es coneix com “ha saltat l’interruptor”. És a dir, quan detecta que la intensitat és més alta que l’habitual, es sobrecarrega i l’interruptor baixa. A Daunis disposem de caixes modulars, de protecció, magnetotèrmiques i complements de quadres elèctrics.

  • Interruptor diferencial

  Aquest té la capacitat de protegir les instal·lacions elèctriques de curtcircuits, possibles incendis i les persones de patir descàrregues elèctriques. És un dispositiu de protecció molt important a tota instal·lació, tant domèstica com industrial, que actua conjuntament amb la posada a terra d’endolls i masses metàl·liques de tot aparell elèctric. 

  • Interruptor magnetotèrmic

  És un dispositiu capaç d’interrompre el corrent elèctric d’un circuit quan aquest supera certs valors màxims. El seu funcionament es basa en dos dels efectes produïts per la circulació de corrent en un circuit: el magnètic (llei d’Ampère) i el tèrmic (efecte Joule). El dispositiu consta, per tant, de dues parts, un electroimant i una làmina bimetàl·lica, connectades en sèrie i per les quals circula el corrent que va cap a la càrrega.

  – Fase més neutre 2 pols 

  – 2 pols (monofàsiques)

  – 4 pols (trifàsics)

  – 1 pol més neutre (estret)

  • Horari analògic o digital

  És un dispositiu elèctric analògic o digital que es pot instal·lar al quadre elèctric i programar el subministrament elèctric en funció d’un horari programat. D’aquesta manera, l’usuari pot establir el moment que s’obre o es tanca el circuit.

  Marca habitual: EATON

  Cablejat i canalitzacions

  Els cables que transporten energia emeten grans quantitats de calor, generades precisament per l’electricitat. Això vol dir que han d’estar coberts per un material aïllant capaç de neutralitzar aquesta calor perquè no passi cap incident.

  La protecció és necessària per evitar qualsevol mena de perills, com un incendi, per exemple. La seguretat ha de ser total, per això els instal·ladors professionals confien en materials i productes que garanteixen, precisament, aquesta seguretat de què estem parlant.

  A Daunis pots trobar tubs, canals, cables especials de marques de primer nivell, RCT o General cable.

  • Cablejat i mànegues lliures d’halògens

  Els cables lliures d’halògens RZ1-K compleixen amb els criteris de classificació de productes de la construcció segons el Reglament CPR 305/2011 i la norma EN 50575, sent els indicats per a instal·lacions fixes, protegides o no, on en cas d’incendi es requereixi una baixa emissió de fums i gasos corrosius. Aquests són aeroports i altres estacions, col·legis i instituts, centres comercials, hospitals i, en definitiva, locals de pública concurrència.

  Aquest tipus de cablatge lliure d’halògens és adequat per a instal·lacions interiors i exteriors. La seva gran flexibilitat el fa molt apropiat en instal·lacions complexes i de gran dificultat. Es fabriquen amb coberta de color verd segons la UNE 21123. Per la seva banda, els cables H05Z1Z1-F són especialment indicats en aquells llocs on sigui necessària la instal·lació de materials d’alta seguretat o on es vulgui donar una major protecció en cas de incendi.

  Aquests cables són els indicats per a instal·lacions mòbils a l’interior i electrodomèstics amb un esforç mecànic mitjà.

  • Cable antena, àudio i dades

  Un cable d’antena per a televisió és un cable amb dos connectors als extrems i es connecta des de la roseta situada a la paret  fins al conductor situat darrere del seu televisor aquest cable és l’encarregat de transmetre la imatge i el so al seu televisor .

  El cable de televisió també és usat en circuits tancats de televisió, en emissores de ràdio i per a l’emissió de la televisió per cable.

  A l’hora de comprar un cable d’antena per a televisió, sobretot si volem un cable de qualitat, el que hem d’observar a les especificacions tècniques del cable és el tipus de blindatge que porta aquest cable.

  Tub elèctric

  Els tubs elèctrics protegeixen els cables davant de temperatures extremes, foc, humitat, corrosió, vibració i abrasió. En funció del lloc on posem els cables, existeixen unes exigències o unes altres.

  Per exemple, mentre que en treballs de construcció de maquinària es requereixen fundes trenades amb alts nivells de resistència a l’impacte mecànic i a l’abrasió, en treballs en edificis públics, es requerirà un delicat compliment de normes de seguretat contra el foc.

  • Tubs rígids

   Els tubs rígids, buits i disponibles en diferents materials, serveixen per protegir els cables elèctrics en instal·lacions, normalment, de superfície. Pots trobar-los en diferents diàmetres en funció del nombre de cables que vulguis passar per cada tub. Els tubs rígids són els recomanables en canalitzacions de superfície per la seva resistència a l’impacte i a l’esclafament.

  • Tub corrugat

   És un conducte de PVC que s’usa per al guiatge i protecció de cables en instal·lacions elèctriques o telecomunicacions. Es pot instal·lar encastat a parets o sostres, soterrat o aeri. El diàmetre varia en funció de l’ús per al qual estigui destinat.

  • Tub corrugat reforçat

   Tubs per a protecció de cables, contra la pols, la humitat i l’exposició tèrmica/química. Sistemes de protecció i guiatge de cables per utilitzar-los en una gran varietat d’aplicacions. Apte per a canalitzacions encastades ordinàries (parets, sostres i falsos sostres).

  • Tub lliure d’halògens

   Són recomanables a locals públics com hospitals, escoles o grans magatzems perquè redueixen la possibilitat que el fum d’un incendi provoqui danys als equips i no emeten gasos tòxics en cas de combustió. Un material lliure d’halògens és un material que no conté el grup d’elements halògens (fluor, clor, brom, iode, àstat). Aquests elements alliberen durant la combustió substàncies que són en la forma de fum tòxic perilloses per a l’home i al mateix temps causen la corrosió de metalls.

  Les mides més comunes són: Per a tubs corrugats simples i reforçat: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Per a tubs corrugats lliure d’halògens: 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm. Per a tubs corrugats per a fontaneria: 13, 16, 19, 23, 29, 36 mm.

  Els accessoris del tub elèctric inclouen maneguets, colzes, derivacions i accessoris de fixació per a les instal·lacions a la vista.

  Regletes de connexió

  Un conjunt de clemes per a la connexió de cables elèctrics. Aquestes regletes es poden tallar i existeixen en diferent diàmetre mesurat en mm per ficar més o menys nombre de cables o cables de major diàmetre.

  Mides: 6, 10, 16 i 25 mm.

  Canaletes i accessoris per a canal

  Un sistema de canonada que es fa servir per a la protecció i l’encaminament del cablejat elèctric. El conducte elèctric pot estar fet de metall, plàstic, fibra o fang cuit.

  • Canaletes per a muntatge de mecanismes:

   Ofereix diverses dimensions de canal que responen a totes les necessitats d’instal·lació.

  • Canaletes per aire condicionat:

   Per recollir i amagar perfectament els tubs instal·lats a la vista a les parets. El disseny de línies arrodonides ofereix una estètica adequada a les instal·lacions en qualsevol tipus d’aplicació, ja sigui residencial o del sector serveis.

  • Canaletes per a distribució de potencia i dades:

   Permet obtenir les màximes prestacions en la flexibilitat, la seguretat i la integració de tots els serveis disponibles: elèctrics, veu i dades. Abastant totes les necessitats existents per a la distribució de cables i la integració de mecanismes al seu interior.

  • Material per instal·lació:

   Una gran varietat de productes que garanteixen seguretat, fixació i protecció a la instal·lació elèctrica.

  Marques habituals: Unex, Quintela i OBO.

  Il·luminació

  Una lluminària és un aparell que serveix per donar suport i connexió a la xarxa elèctrica a les bombetes o llums. La seva comesa és molt simple: ser la responsable del control i la distribució de llum que emet el llum o bombeta.

  A més, ha de tenir en compte altres factors com el rendiment (que aporti l’energia necessària a la làmpada) i l’enlluernament. Ha de fer una mica d’escut per evitar que la llum faci malbé els ulls de les persones.

  A Daunis comptem amb lluminàries i bombetes de fàcil instal·lació i manteniment.

  Marcas habituales: OSRAM

  Mecanismes de superfície de paret

  Es caracteritzen perquè es col·loquen fora de la pròpia estructura (ja sigui la paret, el terra o el sostre) sense encastar, generalment, cargolats sobre la paret. Com que solen anar en bloc, la instal·lació és més senzilla que en un endoll amb interruptor.

  Qualsevol aparell elèctric necessita un mecanisme per al funcionament correcte. Interruptors, bases i fins i tot material estanc és necessari perquè el corrent elèctric flueixi cap a la seva destinació, com un llum, per exemple.

  De vegades pots necessitar un recanvi per actualitzar una peça. Això passa molt en el cas dels interruptors (es queden desactualitzats, es fa una reforma i cal substituir-los, etc.).

  Marques habituals: SIMON i SCHNEIDER.

  Bases i clavilles

  Les bases són un element indispensable a tot edifici, ja sigui la nostra llar, la nostra feina o els llocs d’oci. Es poden instal·lar tant a quadres elèctrics d’exterior o d’interior. La seva instal·lació és senzilla, ja que venen preparades per ser fixades mitjançant cargolat.

  Tots els aparells que es connecten a la llum tenen un element anomenat clavilla o endoll que fa de conductor entre el cable de l’aparell i la connexió a la llum per permetre el corrent elèctric.

  Per què comptar amb Daunis com a distribuïdor de material elèctric multimarca?

  Comptar amb el nostre equip d’especialistes és un alleugeriment perquè saps que en qualsevol moment que necessitis una peça, encara que sigui una mica d’última hora, t’ajudarà a proporcionar-te el que necessites.

  Si necessites peces o productes d’altres gammes podràs complementar la teva compra amb tot allò que necessites per dur a terme la teva instal·lació amb èxit.

  Compteu amb nosaltres per finalitzar els vostres projectes. A més, comptem amb un magatzem de logística de 3.500m2, per la qual cosa el subministrament de material elèctric està garantit.

  Si estàs a punt d’acabar una instal·lació, (o començaràs una) i necessites material elèctric com caixes de protecció, magnetotèrmics o cablejat a Barcelona, ​​contacta amb nosaltres.

Publicat el Categories Instal·ladors, Aire condicionat, Material elèctric
Utilitzem cookies per personalitzar la teva experiència. Si segueixes navegant estaràs acceptant el seu ús. Més informació.