A la meva empresa tinc aparells d’aire condicionat, com m’afecta el RITE ?

Si et preguntes si a la teva instal·lació hi ha algun equip afectat per el RITE, la resposta es que segurament, SI.

Veurem els nostres equips i sistemes des d’una perspectiva legal.
Hem de ser conscients de que els equips instal·lats a les empreses, com ho poden ser els aparells d’aire condicionat, estan afectats per normatives aplicables a industries e instal·lacions comercials.

A continuació indicarem com et pot afectar el Reglament de Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE) y aclarirem què és i els aspectes de obligat compliment en quant a les instal·lacions de climatització i producció d’aigua calenta.

 


1. Què es el RITE ?

Tots els equips de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i producció d’aigua calenta sanitària destinada a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones es troba emmarcat en el Reglament de Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis.

El RITE s’encarrega, a l’Estat Espanyol, de regular el manteniment i de establir les condicions que s’han de complir a les instal·lacions i equips incorporats a les instal·lacions tèrmiques, i queda aprovat pel Real Decreto 1027/2007, així com pel Real Decreto 238/2013, del 5 d’abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques de tot el mencionat anteriorment.

 


2. Quines obligacions tinc si la meva instal·lació és subjecta al RITE?.

Si la teva instal·lació és classificada com a instal·lació tèrmica s’ha de legalitzar (donar d’alta) l’equip o la instal·lació a la Delegació Territorial de Industria.
A més a més, el RITE requereix una sèrie d’exigències en eficiència energètica que també es deuen contemplar.

Les instal·lacions tèrmiques deuen ser dissenyades, calculades, executades u utilitzades sota els següents criteris que estableix el RITE:

– Qualitat del ambient acústic.
– Qualitat tèrmica de l’ambient.
– Qualitat de l’aire interior.
– Higiene.

Nota: Cada Comunitat Autònoma pot introduir requisits addicionals sobre les mateixes matèries a les instal·lacions ubicades al seu territori.”

La potencia tèrmica nominal s’obté sumant les potencies de tots els generadors de calor o fred.

• Equip / Instal·lació > 70kW = Presentació de projecte tècnic.
• Equip / Instal·lació 70 kW > x > 5kW = Presentació de memòria tècnica.
• Equip / Instal·lació < 5 kW 0 Sense presentació a la OGE.


3. El meu equip ja està donat d’alta. I ara què ?

Com a titular i/o usuari final de l’equip / instal·lació, el reglament t’obliga a realitzar tres serveis diferents:

1. Manteniment preventiu.
2. Gestió energètica.
3. Inspeccions obligatòries. Inicial y periòdica.

Consulta les taules de periodicitat de les intervencions descarregant les nostres recomanacions d’aplicació del Reglament de Instal·lacions Tèrmiques a Edificis (RITE).

 


4. El meu equip ja està instal·lat però no està donat d’alta. Què puc fer?.

Si l’equip / instal·lació es va instal·lat abans del 2007, pots presentar una memòria tècnica simplificada, recopilant la documentació dels equips i fabricants i amb una inspecció inicial per part de un organisme de control.

Si l’equip / instal·lació es va instal·lar després de 2007, has d’acomplir amb totes les obligacions subjectes al RITE i descrites anteriorment, i donar-lo d’alta com a nova instal·lació.

 


5. És el mateix si substitueixo un equip que si faig una reforma?.

¡ATENCIÓ! Per al RITE, el canvi o la substitució d’un equip per un altre (encara que sigui de característiques iguals) es considera una REFORMA, encara que no suposi una modificació del projecte o memòria actual.

 


6. I molt més a Daunis.

A Daunis subministrem una gran varietat d’equips i sistemes industrial per a instal·lacions tèrmiques.
Mitjançant el gran equip de professionals i col·laboradors del nostre departament de Serveis Tècnics Industrials realitzem tot tipus de reparacions i manteniments de compressors, tractament de l’aire comprimit, refredadores d’aigua, generadors de nitrogen, bombes, bescanviadors,…

Si tens qualsevol dubte i vols conèixer quin dels teus equips o instal·lacions han de complir amb la normativa vigent i el RITE, contacta amb Daunis i t’assessorarem sense compromís.

 


 

Publicat el Categories Calefacció, Instal·ladors
Utilitzem cookies per personalitzar la teva experiència. Si segueixes navegant estaràs acceptant el seu ús. Més informació.