Com suportar maquinaria i instal·lacions a una coberta

En aquest post et presentem algunes de les solucions de suportació més adequades per instal·lacions en coberta. Un factor a tenir sempre en compte.

Et trobes davant d’un projecte en el que has d’instal·lar equips i maquinaria pesada a la coberta d’un edifici?

Les possibilitats son infinites, però si tens les eines i els coneixements idonis pots afrontar aquest tipus d’instal·lació amb la major eficàcia i sense problemes.


La coberta de qualsevol tipus de construcció o edifici és cada vegada de major importància. El seu aprofitament és de gran utilitat i s’ubiquen en ella, per exemple, els equips de climatització, l’aerotermia o els recuperadors de calor, però es necessita una bona instal·lació per a que el funcionament sigui l’adequat. A més de mantenir la membrana del taulell intacta.

Tipus de construcció a coberta

Abans de presentar i recomanar qualsevol tipus de solució, has de tenir clar què és el que necessites instal·lar per a que el projecte segueixi endavant i sense sorpreses.

Hi ha molts elements que deuen aparèixer i has de tenir en compte pel  disseny d’una coberta. Conèixer el sistema estructural és vital per a que la teva instal·lació tingui èxit.

Presentem els diferents tipus de construcció per a suportació amb els que comptes per la teva instal·lació:

 • Carrils Strut.
  Es tracta d’uns carrils o guies muntables per a la suportació de qualsevol tipus d’estructura pesada i de grans dimensions. És important conèixer les cargues que es suportaran.
 • Passos i passarel·les.
  Nivells, canvis de taulell i altures, escaleres, la disposició de la maquinaria i els equips, les zones de servei,… Comptar amb una estructura de pas amb passarel·les i escaleres ens facilita la mobilitat i  la distribució dels pesos en l’espai.
 • Racks.
  Es tracta d’uns estants metàl·lics amb els que elevem els equips a instal·lar.
 • Instal·lació de conductes.
  Mitjançant estructures que mantinguin la integritat de la tela asfàltica sense proporcionar pesos addicionals.
 • Plaques solars.
  Les dimensions d’aquestes estructures fan que la instal·lació hagi de ser personalitzada en la majoria dels casos.

Per saber quines son les millors solucions per a la suportació de maquinaria i instal·lacions de cobertes, taulells i terrats, has de tenir en compte els elements que formen la seva estructura:

 • Les corretges.
  Son els perfils que formen l’entramat sobre el qual es fixa a la coberta.
 • Bigues portants.
  Transmeten als elements de recolzament totes les cargues procedents de la coberta.
 • Pilars estructurals.
  Son els responsables de suportar i transmetre fins la cimentació les accions provinents de la coberta.
 • Pilars de tancament.
  Suportant i transmeten a la cimentació les accions originats per l’actuació del vent.
 • Ancoratges.
  Sobre ells es materialitzen la unió entre els pilars.
 • Arriostrament.
  Els elements estructurals que es distribueixen per coberta i façana per transmetre el component horitzontal de cargues.
 • Lluerna.
  Es distribueixen sobre els plans més inclinats buscant la il·luminació zenital natural.
 • Canalons.
  Per a recollir les aigües provinents de la coberta.
 • Aïllament tèrmic.
  S’evita l’aparició de condensacions al interior del edifici.
 • Fals taulell.
  Paraments formats per plaques i suspesos a la coberta.

A més, un altre dels factors a sospesar a qualsevol dels teus projectes d’instal·lació, és el propi tipus de coberta.

 • Cobertes auto-portants.
  Son un tipus de coberta fabricades a mida per a cada projecte. Es poden dividir en rectes i corbes:

  • Cobertes rectes o planes.
   D’eix rectilini i que funcionen amb llindes. La rigidesa ve donada per la forma ondulada i s’usa per salvar llums no molt grans.
  • Cobertes corbes o inclinades.
   De eix curvilini que incorporen un conjunt de tirants i contra-ventaments.
 • Cobertes tipus sandvitx.
  Es tracta de cobertes amb doble placa on l’aïllament va per dintre. Poden servir com a fals taulell o per rehabilitació de cobertes sense tenir que desmuntar les existents. Molt usades en construccions de naus industrials.
 • Cobertes espacials.
  Mòduls amb formes geomètriques construïdes amb nusos i barres d’acer. Son de gran neteja.
 • Coberta simple.
  Les realitzades basant-se en xapa metàl·lica per cobrir edificis industrials, de agricultura,… inclús en habitatges.
 • Cobertes tipus Deck.
  Compostes per un suport base, un aïllament tèrmic i la impermeabilització o protecció pesada. Tenen una gran capacitat de carga i sobre carga. Les cobertes més tècniques suporten tant al personal de pas com els equips (aire condicionat, ventilació,…).
 • Cobertes telescòpiques.
  Formades per peces longitudinalment successives que poden recollir-se encaixant l’anterior. S’usa principalment per a la climatització de piscines.

Tipus de danys a la coberta.

Hi ha diversos factors a tenir en compte per a que una coberta es mantingui en unes condicions òptimes. Realitzar un bon manteniment de la coberta, i tenir els equips adequats per aquest tipus d’instal·lacions, és fonamental per a que la durabilitat de la nostra instal·lació sigui la més llarga possible.

Atendre aspectes com la pressió exercida en la membrana del taulell, la distribució òptima de la carga, la reducció de pesos morts o la resistència al vent de les solucions de fixació ens evitarà possibles danys al llarg del temps com penetracions, destruir la capa d’aïllament o la pròpia estabilitat de la coberta.

Si en una coberta realitzem la instal·lació adequada, ens assegurem una major durabilitat de la mateixa i una reducció dels possibles costos de manteniment o reparació.

Possibles solucions

Tenir els equips adequats per aquest tipus d’instal·lacions és fonamental per a que la durabilitat de la coberta sigui la més llarga possible.

En aquest apartat ens centrarem en les solucions que et puguin ajudar en les teves instal·lacions en cobertes o terrats.

Com comentem a l’inici d’aquest post, les cobertes han de suportar cada vegada més equips de clima, sistemes de ventilació,… T’oferim una sèrie de recomanacions pràctiques per a que les tinguis en compte al moment de escollir tu sistema de suportació a instal·lar:

 1. Els suports han de ser duradors.
  A més d’escollir estructures sòlides que perdurin al temps, també hem d’utilitzar materials resistents a la corrosió,  o a altres factors per a que la nostra instal·lació tingui una llarga durabilitat.
 2. Les fixacions han de mantenir la membrana de la coberta intacta.
  Existeixen sistemes al mercat que ens proporcionen una fixació respectuosa amb la membrana per molt de pes que hagi de suportar, de manera que evitem els possibles riscos de fuga.
 3. Escull sistemes que t’estalviïn temps d’instal·lació.
  Els costos de mà d’obra poden resultar molt elevats si no sabem escollir un sistema de suportació que sigui fàcil d’instal·lar.
 4. Busca sistemes versàtils.
  Si tens que instal·lar un carril de servei assegura’t que siguin ajustables. Es poden instal·lar en pràcticament qualsevol tipus de taulell però han de ser adaptables.
 5. Que siguin resistents al vent.
  En qualsevol disseny o projecte per un treball d’altura el vent ha d’estar contemplat per la resistència que ofereixen en els sistemes instal·lats.
 6. Que compleixin amb tota la normativa i les regulacions.
  Com instal·lador no fa falta que et diguem res, però, assegura’t que els sistemes a instal·lar compleixin amb tota la normativa legal i les regulacions de seguretat. Qualsevol dia ens pot sorprendre una inspecció!


Evita danys a la coberta: Walraven.

Com distribuïdors oficials de la marca Walraven, a Daunis obtindràs totes les solucions de suportació per a cobertes i terrats que la teva instal·lació necessita. Como be diu el nostre fabricant, solucions versàtils, no penetrants i duradores. Les possibilitats son infinites.

A continuació et mostrem un vídeo demostratiu de la pròpia marca.

Com has pogut veure al vídeo, les solucions de suportació per a cobertes son moltes. Oferim tot tipus de suports de enginyeria i solucions per a cobertes;

 • Plataformes i carrils de servei. Passos a nivell per el personal i escalons a mida per qualsevol tipus d’accés, no invasius i amb una alta resistència a la corrosió.
 • Passarel·les de manteniment. Adaptables i no penetrants. Fàcils de transitar.
 • Suportació de cargues pesades. Amb rotació de 360º per a més precisió, ajustables a inclinacions de fins a 7º en coberta i amb anti vibratori.
 • Suportació de conductes. Amb catifes antilliscants i anti vibratòria.
 • Suportació de sistema de cables. D’instal·lació i anivellaments fàcils.
 • Suportació de canonades. De qualsevol tipus i dimensions amb fixació de carril, abraçadores i recobriment.
 • Suportació d’equips. Per a tot tipus de conductors i altures.
 • Carrils de fixació modular.

 

Al post creat per Walraven sobre ‘Cómo prevenir daños en la cubierta’ ens indiquen dues de les necessitats més demandades:

 • Construcció de passarel·les a coberta.
  L’estructura de aïllament no ha d’estar sobrecarregat o comprimit. La capa exterior impermeable no ha esquerdar-se per evitar danys a la coberta.
 • Unitats de clima i la seva suportació.
  Es necessari un control de les cargues pesades per el taulell i preservar la integritat de l’estructura.
Publicat el Categories Instal·ladors, Aire condicionat, Calefacció
Utilitzem cookies per personalitzar la teva experiència. Si segueixes navegant estaràs acceptant el seu ús. Més informació.