Què és la ventilació mecànica controlada i per què és necessària?

Sistemes de ventilació d’alta eficiència: ventilació mecànica controlada

En aquest post us explicarem què és la ventilació mecànica controlada. Per començar és important tenir en compte que hi ha unes exigències bàsiques per a una òptima qualitat de l’aire interior.

Els edificis han de disposar de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de forma habitual durant el seu ús normal, de manera que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i se’n garanteixi l’extracció i l’expulsió.

Els nivells de contaminació en ambients tancats poden arribar a ser de 2 a 5 vegades més elevats que les concentracions exteriors a habitatges i de 10 a 100 vegades a locals d’ús públic.

La qualitat de l’aire interior (IAQ) s’ha convertit en un tema d’àmbit popular a mesura que les institucions sanitàries evolucionen el seu enfoc cap a la salut i el benestar de les persones a casa seva.

Passem més temps tancats que a l’exterior. Amb feines i estils de vida que ens porten a estar, per sobre d’un 80% del nostre temps, entre parets.

L’exposició als contaminants de l’aire interior, des de la pols a les espores, els bacteris, els virus i els compostos químics fan malbé la salut, causant des de molèsties lleus fins a problemes de salut greus.

Un espai interior ben ventilat permet la regeneració de l’aire i que sigui molt més adequat per al nostre organisme. Aquest és un dels principals motius pels quals la ventilació mecànica controlada s’ha popularitzat en els darrers anys tant a llars com a espais industrials.

Ventilar només obrint les finestres, no n’hi ha prou ja que és una acció puntual, localitzada i sense confort tèrmic.

Un ventilador mecànic (VMC) funciona gràcies a l’acció d’un ventilador capaç de generar moviment de l’aire, introduir-lo i extreure’l, així de senzill.

Continua llegint i descobreix el futur de la ventilació amb els diferents sistemes de ventilació mecànica que hi ha perquè puguis triar el més indicat per a la teva instal·lació i/o projecte.

Per què és important la ventilació mecànica controlada?

La ventilació mecànica controlada respecta les normatives que tenim actualment com la RITE per a empreses i la CTE HS3 per a llars.
Gràcies a la impulsió d’aquest tipus de mesures s’estableixen unes condicions mínimes per garantir tant la qualitat de l’aire com la seva renovació als interiors dels edificis.

Aquestes normatives van més enllà d’una qüestió de salubritat. Tot i que és cert que comptar amb sistemes de ventilació mecànica controlada suposa un gran estalvi energètic en consumir només l’energia necessària de manera moderada i intel·ligent.

Arran de l’aparició de la Covid 19, aquest tipus de sistemes de ventilació són una alternativa segura i de confiança per reduir riscos de contagi per aerosols.

Hi ha múltiples tipus de ventiladors mecànics i fins i tot específics per a sectors industrials, però tots compleixen una mateixa funció: administrar la pressió de l’aire a l’espai i renovar-lo de manera controlada.

El sistema de Soler & Palau per a habitatges és un sistema que permet la ventilació controlada de l’habitatge en funció del contingut d’humitat present a l’interior.

L’admissió d’aire exterior es realitza a través d’entrades d’aire o airejadors higroregulables situades als locals secs (sales d’estar, menjadors, dormitoris) i l’extracció de l’aire viciat es realitza per boques d’extracció també higroregulables situades als locals humits ( cuines, banys, lavabos i safareigs) aconseguint una circulació d’aire dels locals secs als humits.

La depressió generada per les unitats de ventilació i transmesa per les boques d’extracció provoca l’admissió d’aire a través dels airejadors als locals secs. La circulació de l’aire dins del propi habitatge es fa a través d’obertures de pas situades a les portes o parets divisòries de les estances.

Funcionament de la ventilació mecànica controlada

Un equip de VMC compta amb els instruments i les funcionalitats necessàries per a la regulació automàtica dels cabals d’admissió i extracció d’aire en funció de la variació d’humitat relativa de l’ambient interior (molt influenciada per la presència i l’activitat humana) i opcionalment per detecció de presència, garantint sempre un cabal mínim de ventilació.

Podem distingir clarament dues maneres de ventilació mecànica controlada: per extracció mecànica i admissió natural (o sistema de simple flux) o per extracció i admissió mecànica (més conegut com a sistema de doble flux).

Aquests sistemes detecten de manera intel·ligent els punts on la humitat és més notòria i evita que aquest mateix aire s’expandeixi per altres indrets, garantint així un aire net i renovat de manera uniforme per tot l’espai.

Sistema de ventilació mecànica de simple flux

Un sistema VMC de simple flux fa que l’aire generat sigui produït per depressió mitjançant reixetes situades a les façanes dels edificis. L’extracció, per la seva banda, es fa a través d’un ventilador.

D’aquesta manera, un sistema VMC d’aquestes característiques generalment ha de tenir un ventilador d’extracció (l’aparell encarregat de regenerar l’aire), conductes (encarregats d’extreure l’aire viciat de les zones més humides cap a l’exterior de l’edifici o l’habitatge), boques d’extracció (també es dediquen a extreure l’aire viciat dels interiors cap a fora), entrades d’aire (encarregades de rebre l’admissió d’aire nou de les zones menys humides de l’habitatge) i boques de descàrrega capaces d’extreure l’aire exterior; normalment aquestes es col·loquen a la part final del conducte d’expulsió, a la coberta de l’edifici o habitatge.

A Daunis comptem amb un sistema anomenat Sèrie 0ZE0 Flat Auto de baix nivell sonor que assegura la renovació permanent d’aire en habitatges, tant unifamiliars com a edificis col·lectius. Així mateix, la unitat es complementa amb entrades d’aire autoregulables a les habitacions principals (saló i dormitoris) i amb boques d’extracció autoregulables a les zones humides (banys i cuina).

Sistema de ventilació mecànica de doble flux

Un sistema de VMC de doble flux és més efectiu que el d’extracció mecànica i admissió natural, ja que contenen més components com un intercanviador de calor/fred, filtres d’aire i un ventilador d’impulsió i un altre per a l’extracció de l’aire.

Gràcies a aquest intercanviador l’aire no es vicia en cap estada de l’espai de l’habitatge o edifici, per tant, la càrrega tèrmica de l’habitatge per ventilació és molt menor (amb l’estalvi energètic que això implica).

A més, aquest sistema és menys sorollós que el de simple flux.

D’aquesta manera, un sistema de doble flux conté els diferents elements:

 • Unitats de recuperació d’energia. Són els encarregats de temperar l’aire. Aquí és on hi ha, entre altres elements, l’intercanviador.
 • Conductes i boques d’extracció. Es dediquen a l’extracció de l’aire viciat de les zones més humides, com ara un bany o cuina, cap a l’exterior de l’edifici o habitatge.
 • Boques d’impulsió. Introdueixen l’aire nou a l’habitatge o l’edifici.
 • Boques de descarrega. Encarregades d´extreure l´aire cap a fora de l’habitatge o edifici.
 • Reixes per a l’entrada d’aire. Aquestes es situen a les façanes dels edificis

A Daunis comptem amb sistemes d´aquest tipus com el de Sèrie CAD-COMPACT d´alta eficiència muntats en una envolupant d´acer galvanitzat, de doble paret amb aïllament interior termoacústic inflamable adequat per a locals comercials, oficines, hostaleria, edificis públics i fins i tot, escoles. O el VMC per a habitatges unifamiliars Altair amb intercanviador de calor de tipus contraflux d’alt rendiment amb control remot que permet modificar el cabal i el funcionament manual o automàtic (per sonda).

Què tenir en compte a l’hora d’instal·lar un sistema VMC

Des de la fase de projecte és recomanable obtenir millors resultats a nivell energètic, de manteniment i confort per a l’usuari.

 • Calcular i dissenyar adequadament el sistema escollit. És molt important respectar les velocitats màximes de pas. També és recomanable que la pressió disponible a les boques d’impulsió i extracció no sigui excessiva amb l’objectiu de reduir-ne el soroll generat.
 • Implantar les mesures necessàries per atenuar el soroll generat per la instal·lació. A més de limitar la velocitat de pas d’aire, s’haurà de considerar la instal·lació de silenciadors que atenuïn el soroll generat pel ventilador i transmès pel conducte.
 • Preveure sistemes que garanteixin l’estanquitat de la xarxa.
 • Disminuir al màxim la pèrdua de càrrega del circuit, ja que a menor pressió aconseguirem un menor consum i menys soroll. Si apliquem aquestes consideracions a l’obra obtindrem millores significatives:

– Augment del confort a l’habitatge. Un sistema planificat ens permet instal·lar els equips a zones on el soroll sigui imperceptible per a l’usuari. A més, podrem ubicar les entrades i sortides d’aire en llocs on no percebi el contrast tèrmic ni els moviments d’aire.

– Reducció de costos d’operació. L’optimització de la despesa energètica deguda a una elecció correcta del sistema de ventilació ja un disseny ben calculat permet una reducció notable de la factura energètica que l’usuari haurà d’afrontar cada mes.

– Planificar amb antelació a l’obra la ubicació dels conductes i equips afavorirà un millor accés a aquests a l’hora de fer-ne el manteniment. ​Pensant en el nostre client haurem de tenir en compte diferents factors per satisfer les seves necessitats i confort.

 1. Heu de seleccionar el tipus de ventilador que s’ajusti a les necessitats del vostre client, tenint en compte les vostres possibilitats econòmiques.
 2. Trieu els millors components per a cada instal·lació.
 3. Ser conscient de l’envergadura de la instal·lació i sol·licitar ajuda si així ho necessites. Recorda que tenim disponible el nostre servei amb Oficina Tècnica, on enginyers experts t’ofereixen suport a la teva instal·lació i t’ajuden a calcular tots els factors del teu projecte.

Els sistemes de ventilació mecànica ofereixen un ampli ventall de solucions tecnològiques i constructives per a la seva implantació en tot tipus d’habitatges i edificis del sector terciari mitjançant l’ús d’un dels sistemes exposats o combinant-ne diversos i són la millor solució de compromís entre estalvi energètic, qualitat d´aire interior i confort.

Publicat el Categories Notícies Daunis, Instal·ladors, Climatització
Utilitzem cookies per personalitzar la teva experiència. Si segueixes navegant estaràs acceptant el seu ús. Més informació.